Semesteravgift og registrering

For at du som student kan få studierett og bli meldt til vurdering, må du hvert semester registrere deg og betale semesteravgift. Dette er ei forutsetning for at du skal kunne oppnå studiepoeng, og for at vi skal kunne rapportere inn din studentstatus til Lånekassen.

Pålogging på Studentweb

Studentportalen Studentweb benyttes til semesterregistreringen.

Gå til Studentweb.
Velg Feide-pålogging, og logg på med ditt studentnummer (6 siffer) etterfulgt av @khio.no.
Fyll inn ditt Feide-passord, som du også bruker på skolens maskiner og trådløse nett.

Studentnummeret skal være sendt både til din KHiO-mail og til din eksterne e-postadresse, i en epost med tittelen Pinkode-brev. Dersom du ikke har mottatt en slik melding på epost, vennligst kontakt studentweb@khio.no

Betale semesteravgift (frist: 10. september om høsten og 10. februar om våren)

Logg deg på Studentweb.
Klikk på «Mer» i toppmenyen og deretter «Betaling». Les informasjonen grundig. Finn KID og konto.
Gå inn i din egen nettbank og betal regningen.

Du kan få utskrevet faktura på forespørsel. Henvend deg i resepsjonen eller til studentweb@khio.no

Semesterregistrering (frist: 12. september om høsten og 12. februar om våren)

Logg deg på Studentweb.
Dersom semesteravgiften er betalt, skal du få opp en grønn knapp: «Start registreringen».
Klikk på knappen og gjennomfør hele sekvensen.

Semesterregistreringen er gjort når denne sekvensen er fullført. Forutsetningen er at semesteravgiften er registrert betalt. Det tar 1-3 dager fra betalingen er utført til innbetalingen er lest inn i systemet.

Timeplan

Timeplanane til alle Kunsthøgskolen sine avdelingar ligg i systemet TimeEdit.

Hovudside for timeplanar (TimeEdit)

Denne sida visar timeplanen til studentar og tilsette. For spørsmål og støtte, send e-post til timeedit@khio.no.

Alle pågående aktiviteter vises på monitorer som er satt opp ved inngangspartiet. Disse skjermene viser all undervisning de neste timene. Flere steder på skolen er det også satt opp terminaler der du selv kan gjøre dine søk.

Avanserte søkefunksjonar for studenter

I TimeEdit kan du også søke etter ledige rom, gjøre avanserte søk og reservere rom i medielaben.

Semesterplanar

Semesterkatalog Kunst og håndverk haust 2016 og vår 2017 (pdf).

Semesterplan Kunstakademiet vår 2017 (pdf).

Reglementer og forskrifter

Kunsthøgskolens reglement og forskrifter kan mellom annet gi deg svar på hva som skjer hvis du blir syk eller gravid iløpet av studietiden, hvordan du kan klage på eksamen, og hvor mye fravær du kan ha.

Reglement

Studentreglement (pdf)
Datadisiplinerklæring (pdf)
Driftsreglement (pdf)
Regler for utstyrslageret (pdf)
Godtgjøring/lønn til studenter for verv/arbeid
HMS-instruks (verkstedene) (pdf)

Forskrifter

Krav til mastergrad (Lovdata)
Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen (Lovdata)

Kvalitet i utdanningen

Hovedfokuset med kvalitetssikring er studiekvaliteten; fra studenten begynner til studenten uteksamineres.

Du blir spurt om kvaliteten på undervisningen i de emner du går på, enten straks emnet er avsluttet eller i forbindelse med avslutning av semesteret. Det foregår en diskusjon mellom lærere og studentrepresentanter om evalueringene. Det er studieleders ansvar at evalueringene fører til endringer der det er ønskelig.

Bibliotek, kommunikasjon, verksteder, utstyr og studieadministrasjon er viktige elementer i læringsmiljøet. Dette miljøet skal også evalueres av studentene. Dine synspunkter som student blir behandlet i Læringsmiljøutvalget. 50 prosent av medlemmene i utvalget er studenter. Læringsmiljøutvalget rapporterer direkte til styret. Styret blir orientert om resultatene av evalueringene en gang i året.

For ytterligere informasjon, se LMU sine sider  eller les om kvalitetssikring.

Utveksling

Studie ved Kunsthøgskolen i Oslo kan kombineres med studieopphold i utlandet. Utvekslingsoppholdet kan vare fra 1 uke til 12 måneder, avhengig av avtale og program. Spør studiekonsulenten ved din avdeling om råd og veiledning.

Generell informasjon for deg som skal på utveksling

Klikk her for informasjon om bolig, semesteravgift, oppholdstillatelse, visum, trygd/forsikring og språkkurs.

Kunsthøgskolens utvekslingsavtaler

Kunsthøgskolen i Oslo har bilaterale avtaler med flere høgskoler og universiteter i mange land. Vi er med i Erasmus+ og Nordplus. Gjennom bilaterale avtaler har du som student mulighet til å få stipender innenfor ulike utvekslingsprogram. Avtaler mellom institusjoner sørger også for en enklere innpassing av utvekslingsoppholdet i graden din.

Full oversikt over avtaler.

Hvordan søker du om utveksling?

  1. Søknad om forhåndsgodkjenning: Før du sender søknad må programansvarlig godkjenne ønskene dine. Vennligst merk epost med send inn søknad om forhåndsgodkjenning. Frister for søknad om forhåndsgodkjenning for utveksling er 01. mars for høstsemesteret og 20. september for vårsemesteret.
  2. Utforme søknaden: Utformingen kan variere fra skole til skole, så sjekk websidene til den aktuelle skolen for nærmere informasjon og søknadsfrister. Søknaden kan bestå av søknadsskjema, portefølje, CV, motivasjonsbrev og anbefalingsbrev. Studiekonsulenten på din avdeling kan hjelpe deg med utforming av søknad.

Les mer om hvordan du søker utveksling.

Finansiering

Lånekassen

Ved delstudier i utlandet kan du få økonomisk støtte og lån fra Lånekassen. I tillegg til basisstøtte kan det også tildeles reisestøtte, språkstipend, tilleggsstipend og støtte til dekning av skolepenger.

Stipendprogram

I tillegg til stipendene fra Lånekassen kan du også søke støtte gjennom det EU-finansierte programmet Erasmus+ og Nordplus. Sistnevnte støtter utveksling av studenter i nordiske og baltiske land.

Trenger du råd og veiledning kan du ta kontakt med din studiekonsulent.

Etablering av egen praksis

Du kommer deg i arbeid etter utdannelsen ved å forberede deg til arbeidslivet. Undervisningen om arbeidslivet skal bygge opp under den faglige spesialiseringen i utdanningen og spesialisering til arbeidslivet. Kurset er åpent for alle Kunsthøgskolens studenter, og blir lagt i timeplanen til avgangsstudentene.

Nettside for etablering og entreprenørskap i kunst og design.