Verkstader

Det tekniske utstyret ved Kunsthøgskolen i Oslo holder et avansert nivå og er av internasjonal standard.

Vi har fellesverksteder for tre, metall og plastiske materialer. Verkstedene er en innovativ satsing som gir studentene mulighet til å lære av hverandre og samarbeide på tvers av studieretninger. I tillegg til fellesverkstedene, har studieretningene også egne spesialverksteder.

Metall

Metallverkstedene har utstyr for tradisjonelle metallbearbeidingsteknikker. Studentene har tilgang til gullsmedarbeidsplasser, med et tilhørende finverksted for større arbeid, samt sliping og polering.

Vi har smie og sveiseverksted hvor vi konstruerer større arbeider, smir, kapper, sveiser og gjør annet grovt metallarbeid.

Romlaboratorium

Romlaboratoriet er et fullskala laboratorium utstyrt med belysning og byggbare elementer. I laboratoriet kan det bygges modeller og interiør, i tillegg til at her finnes fleksibelt sceneutstyr. Her kan studentene eksperimentere med dimensjonering i full målestokk.

Keramikk

Keramikkovnene våre kan brenne skulpturer på opptil 3 meters høyde og 2 tonn. Ovnsrommet er på hele 8,5 meters høyde.
Dette gir en unik mulighet til å kunne arbeide med store skulpturer, prosjekter for offentlige rom og videreutvikling av keramikk i forhold til arkitektur. Vi er den eneste utdanningsinstitusjonen i verden som har satset på denne typen digitalstyrte keramikkovn.

Klær og kostyme

Søm

Sømverkstedet på Designavdelingen er et velutstyrt verksted med en stor maskinpark bestående av alt fra husholdningsmaskiner til spesialiserte industrimaskiner innenfor søm- og presseteknikk. Det er et stort, luftig og funksjonelt verksted med gode arbeidsforhold.

Strikk

Tekstil

Stofftrykk

Stofftrykkverkstedet vårt er velutstyrt og inneholder trykkbord inkludert rapport- og håndbord. Vi har silketrykkutstyr, digital tekstiltrykk, fargelab, fikseringsutstyr, sy- og overlockmaskin, pressebord, transferpresser og eget syre/baserom.

Vev

Grafikk

Litografi

Verkstedets utrustning og kompetanse er i hovedsak tilknyttet prosessen med fremstilling av Litografi. Vi har en maskinell direkte stentrykkpresse, en storformat stentrykkpresse, samt et stort utvalg litografisk sten, sliperom og arbeidsplasser for opptegning.

Maskinparken omfatter også en storformatprinter, stensilplotter, Cnc –fres samt papirskjæremaskin. Arealet inneholder også et skjermet rom for papirbehandling og arkiv.

Verkstedet er et kompetansesenter for skolens studenter og profesjonelle utøvere.


Silketrykk

Silketrykk er en samlebetegnelse på en grafisk teknikk som grovt deles i to: tekstil- og plantrykk.

Med tekstiltrykk menes trykk på t-shirt, hoods,treningstøy - rett og slett det meste som ikke har sømmer eller glidelås  og som tåler 185 grader Celsius(tempraturen som farge herder på).

Plantrykk er en samlebetegnelse hvor trykkingen foregår på/med ett vakumbord. Typiske ting å trykke er; klistemerker, plakater, skateboards. Matrialer kan være; papir, tre, stål/aluminium, PVC, stein, glass, pleksiglass ect.
En annen benevnelse som blir mye brukt er serigrafi.

Det som skiller denne teknikken fra andre grafiske teknikker er den store bruken i industriell masseproduksjon.

Modell og prototype

I dette verkstedet kan du undersøke treets dynamiske og statiske muligheter. Her finnes fasiliteter som kan bearbeide tre til alle mulige og særlige behov. Verkstedets styrke ligger i det tradisjonelt funderte håndverk i kombinasjon med bruk av moderne kompositt- og limkonstruksjoner.

CNC

CNC står for Computer Numerisk kontroll . CNC er en industristandard programmeringsspråk spesielt utviklet for styring av høypresisjon skjære- og slipemaskiner. Verksted har en fres-, en laserskjærer og en vannskjærer.

Publisering

Publiseringsverkstedet er under arbeid og vil åpne i løpet av våren 2016.

dForm

dForm er Kunsthøgskolens digitale fabrikasjonssenter. Her jobber vi med digital modellering, 3d-skanning og 3d-printing, samt laserkutting. Oppdatert informasjon om tilgjengelige teknologier og materialer finnes til enhver tid på verkstedets egne hjemmeside dform.khio.no

Medielab

Data/Foto/Video

Dette er verksted for både analog og digital foto, video og lyd. Her har du tilgang på fotostudio, mørkerom og skannere.
Vi har redigeringsstasjoner for video, foto og lyd. Det er også klasserom for dataundervisning og datarom.

Printshop