Databaser

= Tilgang kun fra campus eller hjemmefra med feidepålogging (ditt KHiO brukernavn og passord)

Aria database

Mer enn 1000 operaarier med informasjon om komponister og roller

Art & Architecture Complete

Fulltekstartikler og bibliografiske referanser fra hundrevis av tidsskrifter innen kunst og arkitektur, samt e-bøker  

Artnet

Ressurser fra den internasjonale kunstscenen

ARTstor

En million bilder innen kunst, kunstfag, design, arkitektur m.m.  

ARTbibliographies Modern

400 000 referanser til bøker, artikler, utstillingskataloger og avhandlinger om moderne kunst og samtidskunst  

Atekst

Mer enn fem millioner norske avis- og ukebladartikler i fulltekst. Fra 1960-tallet og fremover til og med dagen i går.

Bibliotek.dk

Samkatalogen for danske bibliotek

BIBSYS Oria

Fellesbasene for norske universitets- og høgskolebibliotek

Bibsøk

Biblioteksøk er en nasjonal søketjeneste med informasjon om bøker, elektroniske publikasjoner, lydbøker, noter m.m. i norske bibliotek

Colombine

Nordisk teaterforlag

CRIStin

Forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid ved norske universiteter og høgskoler, samt instituttsektoren

Deichmanske bibliotek

Fag- og skjønnlitteratur, musikk og film

Design and Applied Arts Index

Referanser til artikler i 500 design- og kunsthåndverktidsskrifter

Digitalt Museum

Norske museumssamlinger: kunst, brukskunst, kulturhistorie og mye mer

Diktregister

Diktbasen på Elverum bibliotek (overtatt fra Deichmanske bibliotek)

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

DOAJ is an online directory that indexes and provides access to high quality, open access, peer-reviewed journals

Doollee.com

Moderne dramatikere og teaterstykker skrevet på eller oversatt til engelsk (fom. 1956-)

Dramas

Norsk Teaterråds manusbase

Encyclopaedia Britannica

NB! Kun tilgang fra campus!

Europeana

Explore 48,633,358 artworks, artefacts, books, videos and sounds from across Europe

FIELD

A Journal of Socially-Engaged Art Criticism

Folmer Hansen

Nordisk teaterforlag

Google Arts & Culture

Tilgang til høyoppløselige bilder av kunstverk i en rekke museer rundt om i verden. Du kan også bevege deg rundt i museene med Google Street View-teknologi. Det kan avgrenses på kategoriene Artists, Mediums, Art movements, Historical events, Historical figures, og Places.

Google Patent Search

Tilgang til ca 7 millioner patenter med tekst og bilde (foreløpig bare amerikanske) fra 1790-tallet til i dag

Google Scholar

Akademisk litteratur og forskning. Bl.a. JSTOR og Emerald, og i universiteters og andres åpne institusjonelle arkiv

HOV

Hovedoppgaver i Norge 1906-1989

IMSLP/Petrucci Music Library

Partiturer til klassisk musikk

Internet Movie DataBase

Søk i verdens største filmdatabase

International Bibliography of Theatre & Dance with Full Text

60 000 fulltekstartikler, bøker, omtaler m.m. 170 fullteksttidsskrifter. 360 fulltekstbøker

IPA Source

Transkripsjoner og oversettelser av arier og sanger  

ISI - Web of Science: Art & Humanities

Referanser til artikler i 1130 kunst- og humanioratidsskrifter  

KHIODA

Kunsthøgskolen i Oslos institusjonelle arkiv

KunstBib

Søk i Norsk kunsthistorisk bibliografi

Libris

Svenske biblioteks samkatalog

Manusbanken

Ny norsk dramatikk  

Materia

Materialdatabase med beskrivelser av 2600+ materialer for arkitekter og designere, innenfor følgende kategorier: Ceramics, Coatings, Concretes, Glass, Metals, Natural stones, Other naturals, Plastics, Wood.

Medici.tv

Verdensledende kanal for klassisk musikk  

Nationaltheatrets arkiv (forestillinger og manus)

Nationaltheatrets manusarkiv

NORA

Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste

NorArt

Søk etter referanser fra 375 norske tidsskrifter

Nordiska Strakosch

Nordisk teaterforlag

Norsk samkatalog for notetrykk

Musikktrykk i norske bibliotek

NYPL Digital Library

Over 700 000 digitaliserte bilder fra New York Public Librarys arkiver

Operabase

Søk etter forestillinger, sangere og operahus i Europa

Ordnett

Ordbøker: Norsk, engelsk, tysk, fransk, italiensk, italiensk, spansk, svensk

Samkatalog for norske teaterforestillinger

Basen for norske teaterforestillinger (1876-2000)

Sang- og viseregister

Basen for sanger og viser utgitt i Norge

Skuespillerkatalogen

Brukernavn og passord fås i skranken

Stylepark

Materialdatabase for arkitekter og formgivere

Teaterförlaget Arvid Englind

Nordisk teaterforlag

UbuWeb

Avantgardedokumentasjon på nettet. Visuell, konkret og lydpoesi, utvidet til å inkluderte film og lydkunst mp3-arkiver

Web Gallery of Art

Europeisk kunst fra 1100-1850 (Over 22 600 verk avbildet)

WorldCat

WorldCat is the world's largest library catalog, helping you find library materials online

Be gjerne bibliotekarene om innføring i databasene og hjelp til søking!

Utlånsregler

Lånerettigheter

Studenter og ansatte på Kunsthøgskolen er våre primærbrukere og kan låne fritt fra våre samlinger. Ansatt- og studentkort fungerer som lånekort. Finner du ikke det du ønsker her, kan du be om lån fra andre bibliotek. Denne tjenesten gjelder primært for studenter og ansatte ved Kunsthøgskolen i Oslo. En del materiale må brukes på stedet.

Studenter og ansatte ved KHiO har rett til låne på bibliotekene til Arkitekthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole med kort fra KHiO. 

Tidligere studenter og ansatte ved Kunsthøgskolen i Oslo, samt studenter og ansatte ved AHO og NMH har begrenset lånerett - maks tre dokumenter om gangen.

Vi bestiller kun fjernlån og kopier for våre nåværende studenter og ansatte.

NB! Vi fjernlåner ikke for studenter når litteraturen befinner seg i innenbys bibliotek de selv kan oppsøke og låne fra: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Norges musikkhøgskole, Universitetsbiblioteket i Oslo, Nasjonalbiblioteket i Oslo, Deichmanske bibliotek og Høgskolen i Oslo.

Lånereglement

Alle lån er låntakerens personlige ansvar.

Lånetid er:

 • 30 dager for bøker og noter
 • 7 dager for filmer på VHS og DVD format; lydbøker og musikk-CD’er; teatermanus; litteratur på pensumhylle; tidsskrifter (nyeste nummer ikke til utlån). 7 dagers lån kun for nåværende og tidligere studenter ved Kunsthøgskolen.

Referansesamlingen og innbundne tidsskriftsårganger lånes ikke ut.

Lånene kan fornyes dersom ingen andre står på venteliste. (Studenter og ansatte kan selv fornye via ”Min side” på bibliotekets nettsider.)

Biblioteket sender purrebrev når lånet er forfalt. Vi sender ut 3 purringer før erstatningskrav blir utstedt. Husk at du enkelt selv kan fornye dine lån via oria.khio.no, pr telefon, e-post eller ved å komme innom. Ubetalte erstatningskrav og gebyrer kan gå til inkasso.

Etter tre purringer betraktes materialet som tapt, og må erstattes av låner.

Låneren er personlig ansvarlig for det som lånes. Tapt eller ødelagt materiale må erstattes. Minimums erstatningsgebyr er på kr 500. For dyrere dokumenter blir erstatningsgebyret høyere.

Det er ikke lov å låne bibliotekets materiale for andre.

Personer som ikke har tilknytning til Kunsthøgskolen i Oslo kan benytte samlingen på stedet, evt. låne inn gjennom sitt eget bibliotek. Dokument lånt fra andre bibliotek behandles etter dette bibliotekets regler.

Lånere som ikke overholder reglene, kan bli strøket som lånere.

Tap av lånekort må straks meldes til biblioteket. Meld fra om navne- og adresseendringer.

Hvis dette reglementet ikke overholdes, kan man miste låneretten.

For fagansatte

Kunsthøgskolens bibliotek bygger samlingene i tett samarbeid med faglærerne ved Kunsthøgskolen. I tillegg til dette kan vi hjelpe til med en rekke andre tjenester.

ISBN og ISSN

Biblioteket administrerer Kunsthøgskolens ISBN-serie (internasjonalt standard bok nummer), samt pliktavlevering av publikasjoner til Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana. Mer informasjon om ISBN og evt. ISSN (international standard serial number) finner du her: ISBN og ISSN

Kompendieproduksjon

Fra og med 1. juni 2015 skal alle kompendier som består av 2 eller flere bokutdrag rettighetsklareres gjennom Kopinors klareringstjeneste, Bolk før kompendiet produseres. Gjennom Bolk kan du i tillegg bestille kompendieproduksjon, enten som trykte kompendier eller digitale utgaver. Biblioteket kan hjelpe deg med evt. litteratursøk hvis du står fast. Annen nødvendig kursinformasjon får du fra din studiekonsulent! Beregn 3 uker på rettighetsklarering og/eller oppkopiering. Mer om hvordan du går frem, se: Kompendieproduksjon

KUF og publisering

Kunsthøgskolen i Oslo registrerer kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning i den felles nasjonale databasen CRIStin. Du kan registrere dine aktiviteter løpende gjennom hele året, men siste frist for registrering av fjorårets aktiviteter (for å få dem med i statistikken som sendes til departementet) er 15. mars påfølgende år. Biblioteket er systemeier, og vi administrerer tilgang og oppretter nye brukere. I tillegg svarer vi på spørsmål og hjelper gjerne til med selve registreringn. Mer informasjon, se: CRIStin og rapportering av kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning

I tillegg har vi vårt eget vitenarkiv, KHIODA (Kunsthøgskolen i Oslo Digitalt Arkiv) hvor fulltekstfiler, bilder, lyd og film tilgjengeliggjøres. Har du fått tildelt midler fra KUF-utvalget, skal du levere dokumentasjon til vitenarkivet. Men andre KUF-aktiviteter bør også dokumenteres her. I tillegg legger vi inn stipendiatenes arbeider, samt dokumentasjon av avgangsprosjektene til masterstudenter og PPU-studenter (forestillinger, utstillinger, tekster), fortrinnsvis åpent tilgjengelig, men lukket der hvor hensyn til personvern eller annet tilsier dette. Les mer om vårt vitenarkiv her: KHIODA - Kunsthøgskolen i Oslos vitenarkiv

Publiseringskanaler

Det finnes en rekke fagfellevurderte tidsskrifter på kunst- og designområdene. Les mer om hvilke som finnes, nivå 1 og nivå 2-definisjoner, samt om eventuelle krav fra tidsskriftsforlagene når det gjelder egenarkivering i institusjonens vitenarkiv (eller spør oss i biblioteket): Om publiseringskanaler og egenarkivering

EndNote

Kunsthøgskolen i Oslo har lisens på referansehåndteringsverktøyet EndNote. Trenger du å få installert fullversjonen av EndNote eller opplæring i dette verktøyet, vennligst kontakt biblioteket!

Kilder, kildebruk og opphavsrett

Biblioteket har samlet en rekke ressurser på området kilder, kildebruk og opphavsrett. Veiledning gis på forespørsel.

Studenter med lesevansker

Har du en student med dysleksi, ADHD, eller andre lesevansker, les mer på siden for lesevansker.

Kurs og opplæring

Undervisningstilbud fra biblioteket

Informasjonskompetanse er grunnleggende for å kunne gjennomføre kunstnerisk utviklingsarbeid, forskning, utdanning og formidling på et høyt internasjonalt nivå. Innenfor studieprogrammene er informasjons­kompetanse et viktig element ved all læring. De ulike undervisningstilbudene ved kunsthøgskolens bibliotek er i innhold og pedagogisk gjennomføring utviklet med tanke på å bidra til gode rammer for studentens arbeid med ulike oppgaver innenfor studieprogrammene.

I tillegg til obligatoriske kurs i litteratursøk for alle nye studenter, tilbyr biblioteket kurs og veiledning innen følgende områder:

Se oversikt over kursene som tilbys.

Du som student eller ansatt, kan når som helst be om veiledning når det gjelder bruk av alle bibliotekets ressurser: bibliotekkatalogen, våre databaser (lyd, film, bilde, tidsskrifter, etc.), hvordan finne frem i biblioteket, osv. Du er alltid hjertelig velkommen til å spørre!

Om biblioteket

Studenter og fagansatte kan nyte godt av et moderne bibliotektilbud med oppdatert faglitteratur, omfattende tidsskriftssamling, gode arbeidsplasser - og fagutdannede bibliotekarer med kompetanse på høyt nivå innenfor Kunsthøgskolens fagområder.

Om samlingene

Kunsthøgskolen i Oslo er et spesialisert høgskolebibliotek med hovedvekt på billedkunst, kunsthåndverk, design og scenekunst. Samlingene teller ca. 80 000 bind, samt en stor multimediasamling og en rekke spesialsamlinger, herunder også skolens dokumentasjonsarkiv (se nedenfor). Biblioteket har også tilgang til flere digitale informasjonstjenester innen fagområdene.

 • 80 300 bøker og småtrykk (herunder 1000 teaterprogram, 1300 skuespill i bokform og 700 diktsamlinger)
 • 3500 filmer
 • 220 tidsskrifter i abonnement
 • 20 000 dias
 • 1600 cd'er, lp'er og kassetter
 • 380 artists' books
 • 2000 teatermanus

I tillegg abonnerer biblioteket på nasjonale og internasjonale aviser.

Kunsthøgskolens dokumentasjonsarkiv

Biblioteket registrerer og tilgjengeliggjør dokumentasjon fra skolenes virksomhet gjennom tidene:

 • Statens håndverks- og kunstindustriskole, dagens avdelinger for Design og Kunstfag ved Kunsthøgskolen i Oslo: 500 hovedoppgaver
 • Avdeling Kunstakademiet: Dias og DVD fra avgangsutstillinger og "Åpent forum"
 • Avdelingene Balletthøgskolen, Operahøgskolen og Teaterhøgskolen: Fotomapper fra 1950-tallet til i dag; Forestillinger på DVD fra 1980-tallet frem til i dag

Hvordan finne frem på biblioteket

 • Kart over biblioteket
 • Hyllesignatur "Ref.": Dette materialet er oppstilt innerst i biblioteket. "Ref." står for "Referansesamling". Dette er materiale som må brukes på stedet. Ikke til hjemlån.
 • Hyllesignatur "Nærmag." eller "Mag.": Denne litteraturen må du be bibliotekaren om å finne frem for deg da den er i magasin.
 • Bibliotekets aller eldste litteratur er pr i dag ikke registrert i vår digitale katalog. Denne må du søke opp i kortkatalogen som du finner vis à vis skranken. Dette materialet står i vårt fjernmagasin. Her skjuler det seg mye spennende gammelt boklig materiale, - så denne katalogen er absolutt verdt å utforske! 
 • Samlingene er stilt opp etter Deweys desimalklassifikasjon. Les om Dewey-systemet og se den detaljerte oversikten over kunst, arkitektur, design og scenekunst i Dewey.
SAMLING POLICY SIGNATUR
Artists´ books-samling Ikke hjemlån (AB)
Biblab Ikke hjemlån
CD-ROM-hylle 1 uke (CD-ROM)
CD-samling 1 uke (CD)
Diassamling Ikke hjemlån
Dikthylle 30 dager Dikt
DVD-samling 1 uke (DVD)
Fjernmagasin 30 dager
Foliosamling 30 dager (Folio)
Hovedsamling 30 dager (1 uke for teatermanus)
Notesamling 30 dager (Noter)
Nærmagasin 30 dager (Nærmag.)
Pensumhylle 1 uke (Pensum …)
Referansesamling Ikke hjemlån (Ref.)
Skranke Ikke hjemlån (Skranke)
Småtrykksamling 30 dager (Småtrykk)
Stipendiatarbeider 30 dager
Studentoppgaver 30 dager
Tidsskriftssamling 1 uke
VHS-samling 1 uke (VHS)

Ansatte