Heidi Marian Haraldsen

Heidi Marian Haraldsen (f.1977) er høgskolelektor i pedagogikk og studieprogramansvarlig for Praktisk- Pedagogisk Utdanning (PPU) i dans og teater.

Haraldsen er fagansvarlig for høgskolepedagogikk kurset Pedagogikk, vurdering og veiledning i kunstopplæring. Ved KHiO har hun undervist og jobbet med FOU i kunstpedagogikk siden 2008. Heidi er ute i 75% permisjon i 4 år (høst 2015-vår 2019) for å ta en doktorgrad om talentutvikling ved Norges Idrettshøgskole.

Heidi er utdannet bachelor i dans fra Statens Balletthøgskole (pedagoglinjen, fordypning jazzdans), og videre fra Pedagogisk Forskningsinstitutt ved Universitet i Oslo med hovedfag (cand.ed) med avhandlingen «Det estetiske mennesket - betingelser for en mer estetisk pedagogikk».

Hun har også jobbet som fagredaktør for læremidler i dans gjennom serien Scenetreff (Tell forlag).