Seminar/konferanse

Fra innsiden – koreografi og somatisk praksis

Dansens Hus og Kunsthøgskolen i Oslo arrangerer seminar om endring og utvikling i dansekunsten og koreografien gjennom somatisk praksis.

Med: Ingri Fiksdal, Kristina Gjems, Anne Juren, Gry Kipperberg og Venke Sortland.

Moderatorer: Snelle Hall, Per Roar (KhiO) og Solveig Styve Holte (DH)
Sted: Kunsthøgskolen i Oslo
Varighet: 11.00 - 17.00

Fra 60-tallet og fram til i nå har dansekunsten og koreografien blitt endret og utviklet gjennom somatisk praksis, interesser for det kinestetiske og for de indre sanseopplevelsene som grunnlag for kunsten. Framveksten av releasebasert teknikk og interesser for kroppens funksjonalitet har endret både hvordan dansen er og hvordan vi ser og opplever dans.

19. mai har vi to urpremierer ved Dansens Hus; Kristina Gjems One Gust of Wind og Wee/ Francesco Scavetta og Gry Kipperberg Lost Accidentally. Forestillingene er ulike både i estetiske interesser og form, men har til felles en interesse og vektlegging av det somatiske som grunnlag i den skapende praksisen. I denne anledning inviterer Dansens Hus i samarbeid med Kunsthøgskolen i Oslo til et heldagsseminar som omfatter både workshops og en forestillingsopplevelse. Både Gjems og Kipperberg vil dele kunstnerisk praksis og reflektere over hvordan denne former og utvikler arbeidet deres. Ingri Fiksdal og Venke Sortland vil dele fra arbeidet med Shadows of Tomorrow/ BAND og franske Anne Juren vil dele forestillingen Fantasmical Anatomy. Dagen vil spenne fra å ta del i en kunstnerisk praksis der de indre sanseopplevelsene er sentrale i en skapelsesprosess (Gjems og Wee), til å se nærmere på hvordan å arbeide med publikums kinestetiske opplevelse (Fiksdal og Sortland) til en forestilling som bare skjer i hver og en sin kropp. (Anne Juren).

Seminaret arrangeres av Dansens Hus (DH) i samarbeid med Kunsthøgskolen i Oslo (KhiO), og vil skje både på norsk og engelsk.

Seminaret er gratis, men forutsetter kjøp av dobbelbillett til forestillingene. Påmelding til billettsalg@dansenshus.com.
Lenke for billettkjøp under.

Les mer og kjøp billetter på Dansens hus sine nettsider