Exhibition

Gjenfortellinger av Flintoe, Tiril Schrøder.

Tiril Schrøder og Anne Thomassen: Gjenfortellinger

Professor Tiril Schrøder åpner utstilling på Buskerud Kunstsenter. Hun viser frem arbeider der hun har tatt utgangspunkt i de første lærerne ved Tegneskolen.

Tid: Åpner 16. januar, klokka 19.00 – 20.30. Utstillingen står til 17. februar. Åpningstider er tirsdag – fredag: 11.00 – 15.00, lørdag – søndag: 12:00 – 16:00. Mandag stengt.
Sted:
Buskerud Kunstsenter, Union Scene, Drammen.

Arbeidene til Schrøder er et resultat av hennes KUF-arbeid. Hun stiller ut sammen med Anne Thomassen som viser sine keramiske skulpturer og utstillingen åpnes av kunsthistoriker Mari Aarre den 16. januar.

Utstillingen Gjenfortellinger tar utgangspunkt i ideen om den norske identiteten: Hverdagslivet slik det utspilte seg og ble presentert i forbindelse med nasjonsbyggingen på 1800-tallet og i vår egen tid, samt naturen og vår bruk av denne, for eksempel til identitetsbygging på Facebook. Den nasjonale fortellingen om «det norske» og norsk natur, har en nasjonalistisk og ekskluderende undertone mot «de andre», og samtidig en identitet i stadig endring, der elementer fra andre steder i verden stadig integreres i vår hverdag og mytologi: Alt fra Pizza Grandiosa til New Age og Netflix blir en del av dagens hverdag. 

Schrøder jobber med digitale teknikker, printet på akvarellpapir, for å gjenfortelle tegninger og akvareller av Johannes Flintoe og Heinrich August Grosch. Det er arbeider som visuelt gir seg ut for å være samme teknikk som brukt på 1800-tallet, men som egentlig er en helt annen prosess; en moderne effektivisering og etterligning. Flintoe og Grosch har ved sin bruk av tegning og akvarell som dokumentasjon av livet i Norge, vært med på å forme og bygge den myten vi baserer vårt egenbilde på i dag. Den nasjonalromantiske kunsten var med på å bygge opp under bildet av « det typisk norske» gjennom fjorder, fjell, bondeliv, og den gryende interessen for å bestige fjelltopper og vandre i naturen. Schrøder knytter disse ideene opp mot samtiden; med selfies på fjelltur og idyllisk hytteitlværelse, og stiller spørsmål rundt vår tids nasjonalromantikk.

Tematisk kretser Thomasens arbeid ofte rundt menneskets ambisjoner, begjær og streben i møte med natur eller teknologi. I utstillingen viser hun blant annet arbeider som responderer på Flintoes mange fjellandskaper. Disse tar på ulike måter opp identitet og menneskets drivkraft eller drømmer. Hun bruker landskapet som et tablå for å reise i tid og rom gjennom kunsthistorie og populærkultur og dermed fortelle nye historier. Hun viser også en serie nye arbeider som responderer til Tiril Schrøders tegninger. Med utgangspunkt i røtter utforsker hun kulturarv i et kritisk lys.

Utstillingen er støttet av Bildene Kunstneres Hjelpefond.

Arrangement på Facebook