Susanne Winterling

Professor (fotografi, film og video)
Billedkunstner
Bor og arbeider i Oslo og Berlin

Winterling studerte filosofi/kunsthistorie i Tübingen og London (estetikk, feministisk film, kritisk teori og bevissthetsfilosofi), og billedkunst i Hamburg og Braunschweig frem til 2005. Winterling er også en av grunnleggerne av Akademie Isotrop (grunnlagt i 1996, et kollektiv av Hamburg-kunstnere, unnfanget som et eksperimentelt læringsmiljø basert på en demokratisk utforming av klasser, student-lærer-relasjoner og utstillinger).

Gjennom arbeid på tvers av en rekke medier, og innenfor en konstant utfordring og undersøkelse av kunstneriske medier i samfunnet, er Winterling mest kjent for sine installasjoner og intervensjoner som omhandler virkelighetsrepresentasjoner. Rådende modernistiske konsepter, maktstrukturer og hierarkiske historiografier blir fanget opp og deres gyldighet undersøkes.
Winterlings kunsteriske interesser omfatter også: “Faces, surfaces and interfaces”: gjensidig avhengighet mellom og uavhengighet fra vitenskap og fiksjon, teknologi og kroppen. Den materielle formen av moderne utfordringer som en poetisk enhet. Kunstnerisk og kulturell produksjons nettverksnatur: spørsmål om hvordan kollektive og subjektive fortellinger er visuelt materialisert og manifestert. Samtaler på tvers av disipliner og sjangere for å legemliggjøre en dialog med fotografi, arkitektur, teori og musikk. En praksis som vever sammen metoder for digital billedskaping og installasjon med fokus på ulike former for maktrelasjoner og utveksling, samt fremtids- og fortidsteknologier som danner politikk.

Tekst- og billedbidrag, kuratoriske prosjekter og samarbeider inkluderer: Texte zur Kunst, Dec 2012; Objektiv, Dec 2013; «The I is another» in Kritische Berichte 1/1996; Decadrages 21-22, 2013; Stedeljik Museum, «If I cant dance…», 2010; Galerie Meerrettich, 2008; WINTER, Central Asian Pavilion, the 55th Venice Bienniale, 2013; «Art economies beyond pattern recognition» (edited by Ciric/Obrist), Kuenstlerhaus Stuttgart, 2012; «Anfang gut alles gut», Bregenz, 2012.

Nettsider: http://susannewinterling.de / http://shelterthelighthouse.tumblr.com