Lise Tiller Sikkeland

Lise Tiller Sikkeland (f. 1979) har sin utdannelse fra Statens Balletthøgskole (KHiO). Hun har virket som utøvende danser, koreograf og pedagog.

På KHiO har hun vært ansatt som timelærer siden 2003, og ble i 2011 ansatt i en åremålsstilling. Hun har koreografert en rekke stykker for KHiO, og har også produsert og koreografert flere egne forestillinger.

Lise underviser i moderne- og samtidsdans. Hun baserer teknikken sin på release-teknikk og gulvarbeid, men har også hentet inspirasjon bl.a fra limon-teknikk, kontaktimprovisasjon, kampsport og yoga. Hun er opptatt av energi og dynamikk mellom mennesker, i rommet og i bevegelser. I klassene står balansen mellom spenning / avspenning sentralt, og hvordan vi gjennom å jobbe med å slippe muskelspenninger, jobbe med løshet i ledd og bruk av tyngdekraft og momentum, kan bevege oss friere, hurtigere, mer økonomisk og direkte. Det fokuseres på hvordan vi jobber med mykhet og avspenning også i hurtige og dynamiske bevegelser.

Hun har vært ansatt som danser i Emanuel Gat Dance i Frankrike, og turnèrt i Europa, USA og Australia. Lise har bl.a. jobbet med Moving Art, Teater Ibsen, Det Ny Teater i København og Oslo Danse Ensemble. Hun har jobbet med koreografer som Emanuel Gat, Jo Strømgren, Kjersti Alveberg, Un-Margrit Nordseth og Richard Stafford.