Kristin Øye Gjersdal

  • Ansvarlig for bacheloropptaket til Teaterhøgskolen (skuespillerfag)
  • Studiekonsulent ved Operahøgskolen
  • Hovedtillitsvalgt for Parat ved KHiO