Kristin H. Oftedal

Kristin Helene Oftedal (f. 1962) er høgskolelektor i pedagogikk og har fra høsten 2016 et treårig vikariat (40%) ved praktisk-pedagogisk utdanning, (PPU) i dans og teater.

Kristin har BA (2008) i kultur og samfunnsfag (med fordypning ide-historie) og MA (2011) i pedagogikk, begge fra UiO. Masteroppgavens tittel:»Estetisk erfaring. Et pedagogisk-filosofisk studie av kunstens danningspotensial»

Kristin har 3-årig utdanning i figurteater (Riksteatrets dukkespillerskole 1987-90), og har medvirket i mer enn 30 teaterproduksjoner.