Karianne Bjellås Gilje

Bjellås Gilje er cand.philol. med hovedfag i nordisk litteratur og mellomfag i medier og kommunikasjon fra Universitetet i Oslo. Hun har også to års yrkesutdanning som formgiver.

Fra 2011 til 1. august i år var Bjellås Gilje programsjef på DogA Norsk design- og arkitektursenter. Hun har tidligere bl.a. vært ansvarlig redaktør i tidsskriftet Prosa (2006–2010), forlagsredaktør i Universitetsforlaget (1997–2006) og høgskolelektor ved Høgskolen i Oslo (1995–1996). I 2008 var hun redaktør for boken «Grete Prytz Kittelsen. Emalje og design» (Gyldendal Norsk Forlag), som i 2012 ble utgitt på W. W. Norton i New York.

Hun har hatt og har en rekke verv, bl.a. i Universitetsstyret UiO, Sentralen/Sparebankstiftelsen DnB, Norsk barnebokinstitutt og Geitmyra matkultursenter for barn. Hun har vært fast spaltist for Aftenposten siden 2012, og fra juni 2015 har hun vært kommentator for arkitektur og byutvikling. Med jevne mellomrom vil hun fortsatt skrive i Aftenposten.