Jon Petersen

Jon Otto Petersen, høgskolelektor, studerte ved Østlandets Musikkonservatorium i Oslo og har arbeidet ved operautdanningen siden 1977.

Allerede i studietiden våknet interessen for samspillet mellom tekst og musikk og hovedtyngden av hans arbeid har vært innen Lied og særlig Opera. Han har også arbeidet flere perioder på Den norske Opera og har innstudert et variert repertoar med norske og internasjonale sangere, og flere av operaensemblene i Norge.

Han har vært gjestelærer på UdK i Berlin og Internazionales Studienzentrum i Østerrike. I tillegg til skolens dirigenter har han arbeidet med bl.a. Alberto Zedda, Lamberto Gardelli, Zubin Mehta m.fl. Han har også i flere perioder virket som studieleder, Prodekan og dekan ved Operahøgskolen.