Gianluca Iumiento

Gianluca Iumiento er italiensk skuespiller, utdannet ved den statlige filmskolen Centro Sperimentale di Cinematografia i Roma.

Han er vært tilsatt som fagansvarlig for skuespillerutdannelsen siden januar 2012, og også fungert som pedagog i skuespillerfag siden da. Han ledet arbeidsgruppen som utformet den nye studieplanen ved skuespillerlinjen i 2012.

Iumiento har siden 2000 arbeidet som både skuespiller og regissør i film og tv og ved en rekke institusjonsteatre. Han har etablert og kuratert to skuespillerfestivaler; Metodi Festival i Italia og Oslo International Acting Festival i Norge.

Iumiento forskningområde er for Interaksjonsteknikk, en metode for skuespillere og andre scenekunstnere hvor kropp, rom og samspill er hovedfokus. Iumiento deltar kontinuerlig på internasjonale festivaler og leder workshops nasjonalt og internasjonalt om teknikken. Iumiento har også fordypet seg i skuespillerens arbeid med film og kamera.