Christian Vinje

Christian Vinje har utdannet seg ved Norges Musikkhøgskole (NMH), og har Bachelor- og Mastergrad i musikkpedagogikk. Han har erfaring fra undervisning på videregående musikklinjer, og har vært engasjert som kursholder i Talentutviklingsprogrammet og til forberedelseskurs i gehørtrening og musikkteori ved NMH. Han har også jobbet som prosjektleder for implementering av kvalifikasjonsrammeverket ved NMH i perioden juni 2011 – august 2013.

Fra august 2013 har han jobbet på Kunsthøgskolen i Oslo som studiekonsulent ved Operahøgskolen og Teaterhøgskolen (ansvar for opptaksprøver til bachelor i skuespillerfag), nå studiekonsulent ved Kunstakademiet. 

Fra september 2015 har han hatt vervet som hovedtillitsvalgt for fagforeningen Parat ved Kunsthøgskolen i Oslo.