Studentsamskipnaden opnar rådgjevingskontor på KHiO

Tysdag 21. februar opnar Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) kontor på KHiO. Rådgjevingskontoret har ope kvar tysdag og er for studentar som bur eller studerer i nærområdet ved Grünerløkka.

Opningstider: tysdagar

Adresse: KHiO, Fossveien 24, Songstudio 4 og 5 på plan 2 i Scenekunstbygget

Timebestilling

Tilbodet er ope for studenter ved Kunsthøgskolen i Oslo, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo,  Westerdals og studentar busett i nærområdet. Kontoret er ei forsøksordning.

Mange studentar tar kontakt med SiO studentrådgjeving for å snakke om:

Studiemeistring

 • Manglande motivasjon
 • Problem med studieprogresjon
 • Konsentrasjonsproblem
 • Skrivesperre
 • Problem med å strukturere studiekvardagen
 • Perfeksjonisme
 • Stressmeistring
 • Prestasjons/eksamensangst
 • Studieteknikk

Relasjonsproblem

 • Problem og brot i parforhold
 • Kjærleikssorg
 • Tilhøve til foreldre, søsken og eigne barn
 • Tilhøve til medstudentar og rettleiarar

Kjenslemessige vanskar

 • Tristheit/nedstemtheit
 • Bekymring/engsting
 • Stress
 • Sorgreaksjonar
 • Låg sjølvkjensle

Økonomiske spørsmål

 • Lånekasse-rettigheiter (sjukestipend, foreldrestipend m.m.)
 • NAV-ytingar (arbeidsavklaringspengar, fødselspenger m.m.)

Andre grunnar

 • Isolasjon/einsemd
 • Overgrep/mishandling
 • Mobbing/trakassering
 • Rus
 • Seksuell identitet
 • Uventa graviditet
 • Livskriser