Informasjon om opptaksrunder ved avd. Dans 2019

OPPTAK BA DANS -
Orientering om 3. opptaksrunde (18- 19. mars 2019) 

OPPTAK BA DANS - BA JAZZ
Orientering om 3. opptaksrunde (18. mars 2019) for - BA Jazz/ Information about the 3rd round of auditions (18 March 2019) - BA Jazz dance

Kandidater videre til 3. opptaksrunde BA Jazz/ Candidates proceeding to the 3rd round BA Jazz:
DATO 18.03.19.
Registrering: kl. 08.30
Sted: Hovedscenen
Nummer i SøknadsWeb:
901168 901223 901273
901138 901254 901134
901156 901257 901220
901229 901177
901161 901107

OPPTAK BA DANS - BA SAMTID
Orientering om 3. opptaksrunde for (19. mars 2019) - BA Samtid / Information about the 3rd round of auditions (19 March 2019) - BA Contemporary dance

Kandidater videre til 3. opptaksrunde BA Samtid/ Candidates proceeding to the 3rd round BA Contemporary:
DATO 19.03.19.
Registrering: kl. 08.30
Sted: Hovedscenen
Nummer i SøknadsWeb:
901256 901196 901200
901203  901158 901163
901258 901170 901216
901184 901233
901185 901141