Informasjon om opptaksrunder avd. Dans 2019

BA KLASSISK BALLETT
Orientering om 2. opptaksrunde (5 april 2019) – BA Klassisk Ballett 

Kandidater videre til 2. opptaksrunde Klassisk Ballett:
Dato: 05.04.19.
Sted: Scene 4

Nummer in Søknadsweb:
903217 903263 903231 903241 903226
903210 903259 903209 903264 903257
903239 903279 903265 903277 903281
903268 903215 903276 903274 903278
903223 903238 903227 903266 903254
903250 903275 903283 903256
903251 903240 903205 903224