Foto: Botanic Garden, Durham University

Åpningstider i påska

Kunsthøgskolen har avgrensa åpningstider i påska.

Påska står for døra og med det følger visse endringer i tilgjengelighet og tjenestetilbud på Kunsthøgskolen.
Følgende gjelder for uke 16 og 17:

Sentralbord

Resepsjonen og sentralbordet er betjent fra kl. 08:00 – 15:45 mandag 15. og tirsdag 16. april. Onsdag 17. april fra kl. 08:00 – 12:00.
I uke 17 åpner resepsjonen som vanlig tirsdag 23. april kl. 08:00.

Tilgjengelighet til skolens lokaler

Skolen er åpen for alle studenter, ansatte og stipendiater gjennom hele påska. Fra og med onsdag 17. april kl. 12:00 og til og med mandag 22. april må alle bruke sitt adgangskort + pinkode for å komme inn i bygget samt på alle innvendige dører med kortleser.

Biblioteket
Biblioteket er betjent fra kl. 09:00 – 15:00 mandag og tirsdag i uke 16. I uke 17 åpner biblioteket som vanlig tirsdag 23. april.

Servicekontoret til IT – brukerstøtte
Servicekontoret holder stengt hele uke 16 og åpner som vanlig tirsdag 23. april. Ved behov for brukerstøtte kan e-post sendes til helpdesk-it@khio.no

Servicekontoret til Driftsenheten
Servicekontoret er betjent fra kl. 11:00 – 13:00 mandag og tirsdag i uke 16, onsdag fra kl. 11:00 – 12:00. Ved behov for bistand ut over dette kan e-post sendes til helpdesk-drift@khio.no Servicekontoret åpner som vanlig tirsdag 23. april.

Utstyrslageret for AV-utstyr
Lageret holder stengt hele uke 16 og åpner igjen som normalt tirsdag 23. april. Ved behov for innlevering av lånt utstyr i uke 16 kan Emil Gustafsson på Drift kontaktes på telefon +4747622178.

Verkstedene
Verkstedene er ubemannet fra kl. 12:00 på onsdag 17. april og åpner igjen som vanlig fra og med tirsdag 23. april. Avvik fra dette vil bli annonsert ved oppslag på døren på det aktuelle verksted. Verksteder som er avhengige av verksmesters tilstedeværelse vil være helt stengt, og det vil heller ikke være mulig å kjøpe materialer.

Kantina
Kantina holder stengt hele uke 16 og åpner igjen som normalt tirsdag 23. april.

God påske!