Ane Thon Knutsen

Stipendiat på avdeling Design: Ane Thon Knutsen (f. 1984)

Hun er utdannet med Master i design fra Kunsthøgskolen i Oslo. Hun har jobbet som freelance grafisk designer og ved Fellesverkstedet i Oslo der hun bygget opp og er ansvarlig for boktrykkverkstedet.

Stipendiatprosjektet Taktilitet i trykksaker.

Prosjektet "Taktilitet i trykksaker" tar opp igjen tematikken hun arbeidet med i sitt masterprosjekt ved KHiO, som omhandler taktilitet og tilstedeværelse i grafisk design, både i prosess og resultat. Prosjektet er spesielt retter mot boktrykkerfagets situasjon i Norge i dag. Det dreier seg om å tillegne seg kunnskap i praksis, utforskning av kunstnerisk potensiale og kombinasjoner med digitale teknikker.

Prosjektet er ikke nostalgisk motivert, men drevet av et behov for å forstå typografi og taktilitet i trykksaker på et dypere plan. Interessen med å utforske dybden i håndtrykk har i dag sammenheng med man kan kalle for det utvidete typografiske feltet, der en mengde med differensierte tekniske faser profilerer seg mot den digitale produksjonens materielle uniformitet.

I hvert ledd av den typografiske produksjonen produseres det et etterbilde i kontrast med denne uniformiteten, og av hvert etterbilde fødes en ny operasjon. Det er denne dybden som utforskes som en typografisk dybde, og forbindelsen typografisk dybde har til taktilitet; eller, mer generelt, til kontaktmetaforer. I løpet av prosjektperioden vil det opparbeides en samling trykksaker som følge av de praktiske undersøkelsene. Prosjektet vil følges av en eller flere prosessfilmer, som også er en dokumentasjon av håndbåren kunnskap.

Stipendiatprogrammet gir mulighet til fordypning i et håndverk som uavbrutt har vært overført fra utøver til utøver siden 1400-tallet, men som nå står ovenfor et brudd i praktisk kunnskapsoverføring.

Les mer om Ane Thon Knutsen her.