Phonotope, dokumentasjon for deling og formidling.

Om prosjektet:
Videodokumentasjon av ”visuell musikk” på verkets premisser.
Konserten Phonotope ble avviklet 16. og 17.september 2017. Prosjektet benytter en tidligere fremført versjon av en slagverkkomposisjon som en formbar ”kropp” for å undersøke mulige relasjoner mellom konsept, lyd, materiale, rom og visuelt uttrykk.
Phonotope (Rolf Wallin 2001), bestillt av IRCAM/Centre Pompidou for strykekvartett og live-elektronikk, men tenkt for mange mulige besetninger.
Sceniske produksjoner er ofte omfattende og resurskrevende verk, men samtidig flyktige.
Blant annet på grunn av den tverrfaglige kompleksiteten er kunstneriske kvaliteter krevende å holde fast ved eller gjenskape gjennom dokumentasjon.
Dette delprosjektet vil utprøve nye tilnærminger for videodokumentasjon av temporære romlige verk.

Prosjektleder: Toni Kauppila