Marius Museum

Kort om prosjektet:
Marius Museum är ett kuriosakabinett som med ett antal enkla och fattigt gestaltade museimontrar byggda i wellpapp, glas och trä och med landsortsmuseets logik presenterar jord, löv, fimpar, sand, skräp, en bultpistol och skyddskläder samt ABC-böcker, böcker om genetik, frenologi, trauma- hantering, minnets funktion och en rulltårta i form av en giraffnacke. Marius Museum är ett narrativ som berättar om hur det känns att migrera, men handlar även om utveckling, framsteg, ny teknik, organisation av industriell produktion och idéer om individen som en programmerbar funktionell del av den organism som är staten. Museet är tillägnat historien och minnet kring Marius: en två år gammal giraff som dödades på Köpenhamns Zoo den 9 februari 2014 för att ge "utrymme för mer genetiskt värdefulla giraffer".

Prosjektleder: Felix Gmelin

Mer informasjon: https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2383678