Her

Kort om prosjektet:
En levende kropp er en huskende kropp. En huskende kropp er en levende kropp. Å minnes kan være en frigjørende handling - en forsoningsprosess mellom kroppen av i dag og kroppen av i går og hva den kan bli.
Et velkjent øyeblikk kan raskt fylle kroppen, men like fort forlate den.
Et uoppdaget minne kan åpne et ukjent spor som utforskes her og nå. Minner kan fullføres eller gis et siste nådestøt.
Personlige minner, tilstander og erfaringer møter utøverkroppen, scenerommet og et publikum. Hva dukker opp når kroppen hennes leter seg frem - huskende men samtidig forvandlende?

Prosjektleder: Stipendiat Silje Aker Johnsen

Mer informasjon: https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2437578