Disputas

Her, KHio 2017, poto Chris Erlbeck

Disputas: Silje Aker Johnsen

"En søken etter en utvidet fysisk tolkning av vokal samtidsmusikk og av opera" er Silje Aker Johnsens kunstneriske doktorgradsarbeid ved avdeling Operahøgskolen.

Det kunstneriske doktorgradsarbeidet fokuserer på kombinasjonen av bevegelse og vokalutøvelse i forskjellige sammenhenger og i ulike uttrykk. Silje Aker Johnsen har bakgrunn fra det klassiske musikkfeltet, opera og samtidsmusikk, men også som danser og i tverrkunstnerisk scenekunst. 

Hovedlinjene i prosjektet følger prosesser og refleksjoner rundt material- og verkutvikling og den tverrfaglige utøverens potensielle roller i ulike utviklingssituasjoner. Refleksjonsarbeidet diskuterer ulike plasseringer i sjangre, grader av medskapende virksomhet, aspekter av forberedelse, trening og improvisasjon i utviklingen av en praksis. Videre beskrives, og reflekteres det rundt,  prosessene i hovedverkene i prosjektet:

Her 

Her av Erik Dæhlin og Silje Aker Johnsen . Dette verket har gått som en rød tråd gjennom doktorgradsarbeidet og blitt bearbeidet og vist i flere versjoner. Her er også en del av komponist og regissør Erik Dæhlins kunstneriske doktorgradsarbeid ved Norges Musikkhøgskole, Shared Space – mot en relasjonell, prosessuell og intermedial kompositorisk praksis. 

Her, KHiO 2017 
Her, Scene 2, Den Norske Opera og Ballett 2018 
Her, utdrag, KHiO 2018, som en del av Aker Johnsens avsluttende presentasjon av sitt doktorgradsarbeid, forestillingen En søken... 

En søken...

I forestillingen En søken… arbeidet Aker Johnsen med tre ulike samarbeidspartnere og innganger til sammenføyningen av vokalutøvelse og bevegelse: I tillegg til samarbeidet med komponist og regissør Erik Dæhlin, inkluderte det et verk i samarbeid med koreograf Mia Habib og en adapsjon av et koreografisk partitur av Janne-Camilla Lyster:
Sedimenter – av Mia Habib og Silje Aker Johnsen
Tulipan –  koreografisk partitur av Janne-Camilla Lyster, adapsjon av Silje Aker Johnsen

Opera

Ballerina – en kammeropera av komponist Synne Skouen, librettist Oda Radoor og regissør Hilde Andersen, er blant hovedverkene i prosjektet innen opera. Ballerina ble bestillt av Den Norske Opera og Ballett og oppført ved Den Norske Opera og Ballett i 2017. 

Refleksjonsarbeidet er publisert i Research Catalogue og Khioda og benytter en kombinasjon av tekster i ulike format og videorefleksjoner, samt videodokumentasjon av utvalgte verk, til å kommunisere refleksjonen.

Bedømmelseskomité

Ingrid Cecilie B. Hall, Førsteamanuensis i samtidsdans, Kunsthøgskolen i Oslo, Norge
Dr. Alwynne Pritchard, Performer, komponist, artist og kurator, Norge
Wilhelm Carlsson, Professor, Stockholm University of the Arts, Sverige

Veiledere

Hovedveileder: Prof. Henrik Hellstenius, komponist og professor i komposisjon ved Norges Musikkhøgskole
Biveileder: Cecilie Lindeman - Steen, danser
Biveileder: Eva Cecilie Richardsen, koreograf og tidligere stipendiat i Program for kunstnerisk utviklingsarbeid, Kunsthøgskolen i Oslo

Publikasjoner

En søken etter en utvidet fysisk tolkning av vokal samtidsmusikk og av opera