Visning

What if the image is shown next to a historical fact?

I denne utstillingen deltar Saskia Holmkvist, professor ved Kunstakademiet, med videoinstallasjonen Sicherheit (sikkerhet på tysk) som er en del av hennes KUF-prosjekt. Den er laget i samarbeid med Ellen Nyman og Corina Oprea.

Tid: Åpner torsdag 7. februar, klokken 19.00 - 22.00. Utstillingen står til 3. mars. Åpningstider er fredag - til søndag, klokken 13.00 - 17.00 og etter avtale.
Sted:
Tenthaus Oslo , Maridalsveien 3.

Saskia Holmkvist, Ellen Nyman och Corina Oprea belyser i videoinstallasjonen Sicherheit hvordan kolonial modernitet konstrueres og er en del av det svenske selvbildet. Andre medvirkende i utstillingen er tidligere studenter ved Kunstakademiet Ayatgali Tuleubek og Fadlabi. Se mer om hele arrangementet på Tenthaus.

Om videoinstallasjonen

Sicherheit, 2016 - 2017 (scroll down for English)
Saskia Holmkvist, Ellen Nyman & Corina Oprea

HD-video (22 min)
arabiska, serbiska, engelska och svenska med engelsk textning.

I sitt researcharbete i arkiv och genom intervjuer synas den svenska vapenindustrins textur. Genom att länka personer, platser för vapenproduktion som Karlskoga, Luleå och Göteborg och berättelser skapas det förutsättningar för att koppla ihop västerländsk säkerhet med mönster av migration genom en sammansatt bildström. På så sätt ifrågasätter filmen Historia och dess förklaringar i förhållande till vår samtid.

Sociologerna Zygmunt Bauman och Ulrich Beck har med termen “Sicherheit” beskrivit hur ett ökat säkerhetstänkande skapar en rädslokultur vilket i förlängningen kan leda till fler konflikter som hotar demokratin då människor ingjuts med känslan av att välja mellan säkerhet och demokrati.

Per capita är Sverige en av världens största vapenexportörer samtidigt som landets fredsbevarande arbete och alliansfrihet lyfts fram i internationell retorik. Filmen Sicherheit belyser samband mellan säkerhetspolitik och instabilitet genom att ge röst åt subjektiva och individuella berättelser från anonyma platser som i sin tur är knuta till global tillverkningsindustri, nationell säkerhet, kolonisation, fredsbevarande trupper, instabilitet, migration och i förlängningen död.

//

Sicherheit, 2016 - 2017
Saskia Holmkvist, Ellen Nyman & Corina Oprea

HD-video (22 min)
Arabic, Serbian, English and Swedish with subtitles in English

The film installation Sicherheit (German for “Security”) made collaboratively by Saskia Holmkvist, Ellen Nyman & Corina Oprea stresses the construction of colonial modernity in the Swedish imaginary. Through a research process that is both systematic and para-fictional carried out in archives and on the ground, the authors seek to endow the image of Swedish weapon industry with a contextual agency. By linking it to people, places of importance to the production of weapons as Karlskoga, Luleå and Göteborg.

The term “Sicherheit” is used by the sociologist Zygmunt Bauman and Ulrich Beck to describe how an increase in security solutions create a culture of fright, – out of which an escalation of conflict easily follows and ultimately endangers democracy itself as it leaves people in a perceived position of a choice between their security or democracy.

Per capita Sweden is one of the world’s largest weapon exporters in parallel with being the self-promotion of a peace-making nation worldwide and alliance free. The film Sicherheit points to the Swedish relationship to war and weapon industry by examining how it is expressed at an individual level. The sites in the film are silent and peripheral in an interplay with a global manufacturing society which creates employment opportunities, national security, financial and technological development, colonisation, peacekeeping troops, instability, migration and death.