Forelesning

Mette L'orange bakerst og Carle Lange fremst.

Design Talks Night: Carle Lange og Mette L'orange

Arkitektur møter scene, møter kunst i Lys- og fargelab på KHiO.

Carle Lange er sivilarkitekt og scenograf, og førsteamanuensis i scenografi på KHiO (teater). Mette L´orange er sivilarkitekt og billedkunstner, professor II i farge på KHiO (Design). Mette jobber også som professor i farge på KMD/UiB.

De vil snakke om egen praksis, samt KUF og KUF- basert undervisning med fokus på farge og lys, rom og scene.
Det presenteres felles tanker og visjoner om etableringen av en tverrfaglig Lys-og Fargelab på KHiO, som er tenkt som både et materielt ressurs-senter og et møtested for gode samtaler og diskusjoner om disse fagene, som delvis er gått tapt over tid i «Tegneskolens» historie.

Kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning (KUF)

Mette L´orange:
Prosjektet "Fargen mellom kunst og arkitektur". Møtepunkter, studier og prosjekter, utvikling av metoder og eksempler for fargesetting av rom, arkitektur og design, med plattform i kunstnerisk praksis og fargeteori. Forskning på kunstner og arkitekt Le Corbusier fargefilosofi og hans «Fargeklaviatur» fra 1931 og 1959.

Carle Lange:
Prosjektet "Phonotope" undersøker farger, lys og materialitet i et musikalsk verk.
Prosjektet "Live- Re- Make" utforsker dokumentasjon og bearbeiding av scenekunst med lydgjengivelse og med video på tredimensjonale papirobjekter.