Utstilling

The Other Wild, en utstilling av Liv Bugge på Interkulturelt museum, 2018. Svarthvitt bildet: Museet for Universitet og vitenskapshistorie.
Fargebildet: Istvan Virag.

The Other Wild

Liv Bugge, stipendiat ved Kunstakademiet, åpner utstillingen The Other Wild på Interkulturelt museum 15. november.

Kunster Liv Bugge undersøker hvordan normative oppfattelser er innbakt i ulike samfunnsinstitusjoner. Bugge er stipendiat ved Kunstakademiet, Kunsthøgskolen i Oslo, og utstillingen inngår som en del av hennes avsluttende PhD arbeid.

om; interkulturelt museums utstilling The Other Wild

Kort om Liv Bugges stipendiatprosjekt:

The Other Wild

The Other Wild undersøker normative strukturer som styrer levende liv så vel som det ikke- levende. Prosjektet har som mål å se på hvordan systemer av kontroll og normativitiet virker i dagens kropper gjennom å undersøke om og hvordan disse konstruksjonene skviser ut, eksluderer og demoniserer hva vi kan kalle “wildness”, både på individuellt og strukturellt plan i samfunnet. Hva består i såfall denne “wildness”, villheten i?

Med utgangspunkt i kroppen som individuell og politisk størrelse, ser Bugge på normative elementer ved den norske og skandinaviske velferdsstaten. Hun bruker begrepet "strukturell magi" som et verktøy for å se på paranormal (bortenfor normal) og inter-normal aktivitet utført i strukturer som offentlige institusjoner, samt i den individuelle og kollektive kroppen.

Forskningen er strukturert rundt to forskjellige institusjoner, det Geologiske museet i Oslo, og Oslo-, Ullersmo- og Eidsberg fengsler. Bugges utgangspunkt er språkliggjøring gjennom berøring. Materiale, kropp eller hud møter noe annet, og et avtrykk opptrer i eller på hverandre. Ved å undersøke kunst som konfrontasjon, plukker Bugge opp Denise Ferreira Da Silvas2 tanker, der hun peker på kunst som konfrontasjon som en måte å overkomme kunst som representasjon, og den gjentagende "othering" som representasjonen bringer. Dermed blir The Other Wilds viktigste oppgave å gjennom kunstnerisk forskningspraksis lete etter potensiell motstand innenfor strukturer som forvalter og kontrollerer det levende og ikke-levende.