Forelesning

Skeive strategier innen kunstnerisk forskning

En samtale med Brynjar Åbel Bandlien, Per Roar og Ann-Christin Kongsness, ledet av Marte Sterud. Samtalen er en del av prosjektet Skeiv dansekunst - en samtalerekke.

Brynjar Åbel Bandlien har bakgrunn både fra ballettkompanier og som frilans dansekunstner i Europa over mange år, og er nå stipendiat ved avdeling Dans på KHiO med prosjektet Recurrences – a Method and Practice within Dance and Choreography. Per Roar var en del av et skeivt forskningsmiljø på Blindern på 80-tallet da begrepet queer begynte å bli tatt i bruk her til lands og reiste senere til både Oxford og New York for å bringe videre denne interessen parallellt med dansen. Han er nå programansvarlig for masterstudiet i koreografi ved KHiO. Ann-Christin virker som dansekunstner hovedsakelig i Oslo og har en sterk interesse for språkliggjøring og tekstproduksjon i, om og fra en kunstnerisk praksis. Hun arrangerer denne samtalerekka sammen med dansekunstner Marte Sterud som leder samtalen.

Skeiv dansekunst - en samtalerekke er seks samtaler og et foredrag med dansekunstnere som aktivt tar stilling til spørsmål rundt kjønnsuttrykk og seksualitet i sine kunstnerskap. Med et mangfold av strategier, tilnærminger og holdninger, leker de med forventninger rundt identitet generelt, i opposisjon til det normative. Ut i fra egne erfaringer forteller de om hvordan det personlige og emosjonelle får konsekvenser for og nærer det kunstneriske arbeidet.

Samtalerekka arrangeres av dansekunstnerne Ann-Christin Kongsness og Marte Sterud som har arbeidet sammen siden 2011 med dans og koreografi i det frie feltet. De jobber med å koble språk og teori opp i mot egen kunstpraksis og bidra til å synliggjøre og fasilitere kompetanse rundt dans og koreografi som kunstart. Prosjektet er støttet av Kulturrådet og co-produseres av Danseinformasjonen - nasjonalt kompetansesenter for dans og videodokumenteres for arkivering i Dansearkivet/Riksarkivet og Skeivt arkiv.

Alle arrangementene er gratis.

For mer info: www.skeivdansekunst.no

Fotokreditering (f.v): Karina Rønning, André Wulf, Chrisander Brun, Åse Bengtsson Helin, Erik Berg, Joris Jan Boos, Sofia Runarsdotter, Elisabeth Kjeldahl Nilsson, Sveinn Fannar Johannson.