Forelesning

RECURRENCES I – et fysisk foredrag av Brynjar Åbel Bandlien

RECURRENCES er en fysisk og analytisk tilnærming til kunstneriske prosesser innen dans og koreografi.

– Når en kunstnerisk prosess har kommet et godt stykke på vei, kan visse situasjoner, hendelser, handlinger og bevegelser bli gjenkjent som tilbakevendende i prosessen. Jeg kaller disse recurrences. Disse manifesterer seg, eller nærmere sagt faller ut av, den dansekunstneriske praksisen, fremfor å bli skapt eller produsert, sier Brynjar Åbel Bandlien.

Med RECURRENCES I vil han fysisk presentere sine ideer rundt dette og hvordan han ble klar over denne analytiske tilnærmingen gjennom å vise utdrag av egne og andres kunstneriske arbeider fra de siste ti årene.

Recurrence2 01 (002)

Brynjar Åbel Bandlien er stipendiat ved Kunsthøgskolen i Oslo – avdeling Dans. De medvirkende er danser og koreograf Roza Moshtaghi og Kai Johnsen, regissør og professor i teater ved KHiO. Presentasjonen er på engelsk.