Disputas

Disputas: Annelise Bothner-By

Interiørarkitekt MNIL Annelise Bothner-By forsvarer sitt forskningsarbeid Møter i utstillingsrommet i disputas på Kunsthøgskolen i Oslo 17. desember.

Bothner-By er stipendiat i Program for kunstnerisk utviklingsarbeid ved avdeling design, Kunsthøgskolen i Oslo. Bothner-By utforsker utstillingsdesign for museer, hvordan publikums tilstedeværelse i rommet kan bli del av en utstillings fortellinger. Utviklingsarbeidet ble innledet med spørsmålet: «Hvordan kan den romlige utformingen tilrettelegge for at ikke-verbale, eller verbale, møter mellom mennesker blir integrert i utstillingens mening?»

Spørsmålet er blitt utforsket eksperimentelt og i gjennomførte design av utstillinger for flere, ulike fagmuseer. Utstillingen Norvegiska romá-norske sigøynere ved OM; Interkulturelt museum er kjernearbeidet i utviklingsprosjektet. Den eksperimentbaserte arbeidsprosessen inngår som sentral del av det kunstneriske resultatet.

Sitat fra bedømmelseskomiteens rapport:

“Bothner-By søker som designer å behandle møtet mellom mennesker, rommet og utstillingens tema som en helhet, og hun er opptatt av at design både er prosess og produkt. Med en konsekvent holdning til sin rolle og sitt fag, undersøker hun forskningsspørsmålet gjennom en rekke ulike romlige eksperimenter og utstillingsprosjekter. Slik synliggjøres fagutstillingens utviklingspotensial, med vekt på koblingen mellom kurator, designer og publikum – mellom innhold, form og opplevelse."

Se dokumentasjon av utstillingseksperimentene: http://cargocollective.com/bothner-by

Forskningsarbeidets skriftlige del, Rapport og Refleksjon, finnes i Kunsthøgskolens vitenarkiv.

Bedømmelseskomité

  • Førsteamanuensis Linda Lien, Kunst- og designhøgskolen i Bergen (leder av komiteen)
  • Utstillingsarkitekt, scenograf og designer Tove Alderin, gjestelærer ved HDK Göteborgs universitet og Linné universitet
  • Førstekonservator Henrik Treimo, Norsk teknisk museum.