Performance

Avgang 2017: Dette er lyden av med Kjersti Aas Stenby

Avgang 2017: Dette er lyden av

I sin forestilling presenterer Kjersti Aas Stenby et utvalg kunstnerisk materiale basert på sin masterforskning. Ved å vise arbeid i prosess fokuserer hun på hvordan det kunstneriske uttrykket kan vokse ut fra forskningen. Kjersti er avgangsstudent på master teater, skuespillerfag.

Jeg liker å tenke på skuespilleren som en komponist. En som setter ting i bevegelse i rommet og komponerer ulike sceniske elementer. I mitt masterprosjekt jobber jeg med utgangspunkt i at all lyd er bevegelse, og at all bevegelse dermed også kan oppfattes som lyd. Ved å gjøre seg bevisst dette vil man oppnå en større scenisk tilstedeværelse, og man vil kunne lytte mer aktivt til hele rommet. Ved å gjøre skuespilleren til en aktiv lytter, vil forhåpentligvis også publikum lytte med.

Som sparringspartnere har Kjersti hatt med seg sine medstudenter Mari Lotherington (master teater, scenografi) og Eirik Fauske (master teater, regi). I deler av forskningsprosessen har de sammen utviklet ideer og jobbet sammen "på gulvet".

Hovedveileder er Petter Width Kristiansen, og biveiledere er Tore Vagn Lid og Camilla Eeg-Tverbakk.

Billettbestilling